Initiativă Legislativă depusă la Senat pentru reformarea profundă a partidelor politice

Organizarea internă a partidelor trebuie să respecte separația puterilor, prin aplicarea sistemului de „checks and balances” de către cele trei puteri – executivă, deliberativă și jurisdicțională – care să fie independente, egale, alese direct de Congres, exercite transparență decizională și control reciproc, fiind populate de membrii cu o integritate verificată de puterea jurisdicțională a partidului – Comisia de arbitraj şi integritate – organizată după un regulament care să fie parte componentă a Statutului partidului, asigurând dreptul la opinie şi de a se apăra, proceduri echitabile de decizie și o verificare a integrității membrilor propuși pentru funcții în partid și desemnați ca și candidați pentru alegerile locale, parlamentare şi europarlamentare.

Am depus la Senat a doua Inițiativă Legislativă de completare a Legii nr. 286/2009 partidelor politice.

Detalii suplimentare, aici: http://www.tody.ro/document/2014-06-30-Senator-Valeriu-Todirascu-Propunere-Legislativa-completarea-Legii-partidelor-politice

Constituția României, votată de către cetățeni, la Articolele 1, 8 și 49, detaliate mai jos, prevede imperativ garanții politice pe care cetățenii le-au decis, ei pentru ei, dar actuala Lege a partidelor, votată de politicieni, tot ei pentru ei, anihilează acele garanții politice privind respectarea principiilor democratice.

Din această cauză, cetățenii români văd în viața de zi cu zi aceleași realități pe care le constată și în interiorul partidelor politice: lipsa separării puterilor, lipsa integrității individuale și instituționale, prezenţa incompatibilităților, soluţionarea precară a conflictelor de interese și lipsa transparenței decizionale.

Toate aceste elemente sunt apanajul unei corupții instituționalizate, cu efecte directe asupra sărăciei românilor, pe care actuala lege a partidelor nu le poate preveni, pentru că omite transpunerea și respectarea principiilor democratice, menționate imperativ în textul Constituției.

Tribunalul Bucureşti, cel care avizează înfiinţarea, funcţionarea și conformarea acțiunilor și actelor constitutive ale partidelor cu cerințele legii partidelor, nu are acum suficiente elemente cu care să poată aprecia respectarea de către partide a cerințelor Constituției, cu privire la principiile democraţiei şi ale statului de drept, așa cum este și principiul separaţiei puterilor.

Din aceste motive, justiţia nu poate preveni avizarea funcţionării unor partide nedemocratice, iar Curtea Constituţională va putea constata neconstituţionalitatea activității unor astfel de partide doar cu mare dificultate şi numai după ce activitatea nedemocratică a lor a produs efecte negative grave în societate.

Starea actuală de fapt este confirmată prin:

•    Adresa Avocatului Poporului emisă în 18 iunie 2014, linkul de mai jos, privind actuala Lege a partidelor, în care menționează: „Neincluderea principiilor democratice în prevederile legii reprezintă o omisiune legislativă. Cum statutul este legea internă care guvernează aceste organizaţii, el trebuie să conţină atât principiile democratice, nu numai sub forma unor afirmaţii, ci şi ca dispoziţii statutare concrete, care să garanteze, în mod practic, respectarea lor” http://www.tody.ro/document/2014-05-19-Raspuna-la-Scrisoare-catre-Avocatul-Poporului-privind-neconstitutionalitatea-Legii-partidelor

•    Decizia Curții Constituționale nr. 35/1996 „activitățile neconstituționale ale partidelor politice nu se pot bucura de garanția Legii fundamentale, iar prevederile Art.8, alin.(2) din Constituție impun respectarea principiilor democrației, iar potrivit Art.37 alin.(2) din Constituție, partidele ce încalcă principiile precizate în acel alineat, sunt neconstituționale. În concluzie, garanția constituțională a misiunii publice îndeplinite de partid nu poate avea în vedere decât activitățile sale legale, conforme prevederilor și principiilor Constituției și legilor țării ”.

•    Decizia Curții Constituționale nr. 530/2013 „potrivit Art.8, alin(2) din Constituție, partidele politice se constituie și își desfășoară activitatea în condițiile legii. Ele contribuie la definitivarea și la exprimarea voinței politice a cetățenilor, respectând … principiile democrației”.

Astfel, organizarea și funcționarea partidelor trebuie să respecte separația puterilor ca formă obligatorie de funcționare internă a partidelor, prin aplicarea sistemului de „checks and balances” de către cele trei puteri din partid – executivă, deliberativă și jurisdicțională – independente, egale, alese direct de Congres, care prin Statut și în limitele legii să exercite atribuții de foruri supreme de conducere, prin transparență decizională și control reciproc.

Cele trei puteri ale partidului trebuie populate de membrii cu o integritate verificată obiectiv și neutru de către puterea jurisdicțională a partidului, respectiv Comisia de arbitraj şi integritate, organizată după un regulament care să fie parte componentă a Statutului partidului.

Această a treia putere din partid trebuie să asigure dreptul la opinie şi de a se apăra, proceduri echitabile de decizie în partid și o verificare a integrității membrilor, propuși pentru funcțiile din partid și desemnați ca și candidați pentru alegerile locale, parlamentare şi europarlamentare.

Iată ce prevede imperativ Constituția României la Articolele 1, 8 și 49, a căror transpunere este omisă în actuala lege a partidelor:

– Art.1 „Statul se organizează potrivit principiului separaţiei şi echilibrului puterilor – legislativă, executivă şi judecătorească – în cadrul democraţiei constituţionale”, „În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie;

– Art.8 „Partidele politice se constituie şi îşi desfăşoară activitatea în condiţiile legii, contribuie la definirea şi la exprimarea voinţei politice a cetăţenilor, respectând suveranitatea naţională, integritatea teritorială, ordinea de drept şi principiile democraţiei”;

– Art.40 „Partidele sau organizaţiile care, prin scopurile ori prin activitatea lor, militează împotriva pluralismului politic, a principiilor statului de drept ori a suveranităţii, a integrităţii sau a independenţei României sunt neconstituţionale”.

Senator Valeriu Todirașcu

 

Niciun comentariu.

Lasa un comentariu